Zwolnienie z PIT za międzynarodową służbę nie dla indywidualnego żołnierza

Zwolnienie z PIT
należności wypłaconych za służbę
w międzynarodowych strukturach wojskowych nie
przysługuje indywidualnym żołnierzom, a tylko
tym, którzy podlegają pod jednostki wojskowe –
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 11