Zaskakująca decyzja. LOT poleci do Stanów Zjednoczonych z Budapesztu

Polskie Linie Lotnicze uruchomi bezpośrednie transatlantyckie rejsy z Budapesztu do Nowego
Jorku i Chicago. owo pierwsze w historii loty dalekodystansowe Polskie Linie Lotnicze spoza
Polski.

Strona 1 z 11