Zamieszany w kradzież zegarka [OPINIA]

Zacznę odkąd zacytowania przepisu, inaczej się nie da, bo o nim właśnie jest ten komentarz. „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym odkąd osób fizycznych, w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika”. owo art. 16b kodeksu karnego skarbowego.

Strona 1 z 11