Starosta odda prawo jazdy nie tylko z powodu ratowania życia

legislatywa uchwalił wreszcie nowelizację ustawy o kierujących pojazdami i
prawa o ruchu drogowym, która zmienia prawo o administracyjnym
zatrzymaniu prawa jazdy. Obowiązujące odkąd maja 2015 r. regulacje nakazują
zatrzymanie dokumentu na trzy miesiące za rażące przekroczenie
dopuszczalnej prędkości (o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym)
oraz przewożenie zbyt dużej liczny pasażerów (powyżej 2 przeszło ograniczenie w
przypadku osobówek).

Strona 1 z 11