Rząd za obniżeniem progu, od którego kradzież to przestępstwo

Obniżenie – z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525 zł, do stałej wartości 400 zł – progu, odkąd którego kradzież nie jest wykroczeniem, a staje się przestępstwem – przewiduje plan zmiany Kodeksu wykroczeń, który we wtorek przyjął rząd.

Strona 1 z 11