Próg kradzieży w dół, grzywny w górę. Będą zmiany w kodeksie wykroczeń

Dziś RM zajmie się projektem zmian kodeksu wykroczeń
opracowanym poprzez resort Sprawiedliwości. Najważniejszą z nich
jest obniżenie progu kradzieży, czyli wartości skradzionego mienia
stanowiącej granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem.

Strona 1 z 11