Wyroki Trybunału pozostają na papierze

Konstytucja nie przewiduje
egzekucji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wiele niewykonanych orzeczeń
dotyczy spraw gospodarczych.  Posłowie lekceważą wyroki TK
stwierdzające niekonstytucyjność przepisów.

Strona 2 406 z 2 406« Pierwsza...2 4022 4032 4042 4052 406