Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

W praktyce zdarza się, że nie wszyscy członkowie rady nadzorczej spółki są na pora zawiadamiani o jej posiedzeniach oraz o projektowanych uchwałach. Mimo owo rada w niepełnym składzie podejmuje uchwały. Czy mają one moc prawną?

Strona 1 z 11