Małecki i Dudek: Wymiar kary jak w „Milionerach”

Zapowiadane poprzez resort Sprawiedliwości zmiany w prawie karnym
zakładają usunięcie z kodeksu kary 25 lat pozbawienia wolności –
rozciągnięte za owo zostaną granice możliwej do orzeczenia zwykłej kary
pozbawienia wolności: odkąd miesiąca do 30 lat (dziś do 15 lat).

Strona 1 z 11